دوره تخصصی تحلیل داده های تجاری با Excel
۵۸%
تخفیف
۱۹۹,۰۰۰ تومان
دوره تخصصی ارزهای دیجیتال
۳۰%
تخفیف
۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
دوره تخصصی بودجه جامع و ارزش گذاری با اکسل
۳۰%
تخفیف
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
دوره تخصصی مدل سازی مالی با اکسل
۳۰%
تخفیف
۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان