امین کشاورزی

امین کشاورزی

مدیر پورتفوی گروه مدیریت دارایی رابین
آدرس ایمیل

a.keshavarzi@ramanacademy.ir

رزومه

تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت مالی

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

گواهینامه های حرفه ای

تحلیل گری بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار

معامله گری اوراق بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار

تجربیات کاری

سرمایه گذاری صنایع ایران

تحلیلگر بنیادی و تکنیکال

کارگزاری ارگ هومن

تحلیلگر تکنیکال

کارگزاری بانک پاسارگارد

تحلیلگر بنیادی و تکنیکال

کارگزاری بانک صنعت و معدن

معامله گر

تدریس

شرکت کارگزاری آگاه

مدرس فیلتر نویسی و تکنیکال