ایمان نوربخش

ایمان نوربخش

هم بنیـــان گذار و رئیـــس هیئت مدیـــره شرکت گروه مالی نوآفرین رامان
آدرس ایمیل

i.noorbakhsh@ramanacademy.ir

رزومه

گواهینامه های حرفه ای

مدرك بین المللی تحلیلگری خبره مالی Chartered Financial Analyst (CFA)

سال 1391

تحصیلات

Master of Business Administraion (MBA)

 دانشگاه INSEAD فرانسه

فوق لیسانس مهندسی برق

دانشگاه كالیفرنیای جنوبی USC

لیسانس مهندسی برق

دانشگاه تهران

تدریس

دوره مدیریت ریسک

موسسه علوم بانکی

دوره مدیریت دارایی و بدهی

موسسه علوم بانکی

دوره مدیریت مالی شرکتی

موسسه علوم بانکی

دوره ابزارها و بازار های مالی

موسسه علوم بانکی

دوره آشنایی با اوراق مشتقه

موسسه علوم بانکی

دوره مدیریت ریسک بانکی

پژوهشکده پولی و بانکی

دوره مدیریت مالی شرکتی

دانشگاه تهران

انتشارات

انتشار و ارائه مقالات مختلف در کنفرانس های داخلی و خارجی و مجلات معتبر بين المللی در زمينه مديريت ريسک و مديريت دارايی و بدهی

سوابق مديريتی و پژوهشی

گروه مالی نوآفرین رامان

هم بنیـــان گذار و رئیـــس هیئت مدیـــره

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

معاونت تامين مالي و مشارکت و ادغام و تمليک

مشاور شرکت ايران خودرو پژو ( ايکاپ)

بيمه کارآفرين

عضو هيئت مديره

بانک کار آفرين

مدير واحد مديريت ريسک

مشاور شرکت سرمايه گذاری غدير انرژی جهت تامين مالی پروژه ها

مشاور اشخاص و شرکت های سرمايه گذاری در زمينه مديريت پورتفوی اوراق بهادار

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در زمينه مديريت ريسک – از سال 89 تا کنون