حسن اسکندری نیا

حسن اسکندری نیا

مدیر عامل شرکت آتیه ساخت رامان
آدرس ایمیل

h.eskandarinia@ramanacademy.ir

رزومه

تجربیات کاری

شرکت آتیه ساخت رامان

مدیر عامل

شرکت عمران و مسکن سازان خوزستان

مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش

قائم مقام مدیر عامل

شرکت هادی سیستم

مدیر عامل

شرکت سنجشگر جنوب

مدیر عامل