سحر حاج رجبعلی

سحر حاجی رجبعلی

رئیس حسابداری کارگزاری امین سهم و تحلیل گر ادغام و تملیک شرکت ها
آدرس ایمیل

s.rajabali@ramanacademy.ir

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

کارشناسی حسابداری

موسسه آموزش عالی و پژوهش صنایع ایران

تجربیات کاری

کارگزاری امین سهم

رییس حسابداری

سبدگردان الگوریتم

سرپرست مالی

کارگزاری ستاره جنوب

مدیر مالی

کارگزاری مشاوران سهام

کارشناس بورس کالا