مهران عزتی

مهران عزتی

مدیرعامل رامان آکادمی و رئیس هیئت مدیره آژانس مارکتینگ دال
آدرس ایمیل

m.ezati@ramanacademy.ir

رزومه

تحصیلات

لیسانس مهندسی برق

دانشگاه بین المللی امام خمینی

انتشارات

معامله گری ارز های دیجیتال

در دست اقدام

ترجمه کتاب 7 استراتژی موفقیت آمیز در بازار فارکس

در دست اقدام

ترجمه کتاب روانشناسی حرفه ای در بازار های مالی 

در دست اقدام

تدریس

برگزاری دوره خصوصی ارزهای دیجیتال

برگزاری سمنیارهای معامله گری در ایسمینار

تجربیات کاری

بازار ارزهای دیجیتال و فارکس

معامله گر

رامان آکادمی 

مدیر عامل

گروه مالی نوآفرین رامان

مدیر دیجیتال مارکتینگ

آژانس مارکتینگ دال

هم بنیان گذار 

عمارت و فرهنگ و غذای گود

مدیر تبلیغات